GÖLCÜK BELEDİYESİ PDF Yazdır e-Posta

KAMU KURUMLARI HİZMET STANDARLARI  TABLOLARI / Gölcük Belediyesi

Güncelleme :11.07.2013

GÖLCÜK  BELEDİYE BAŞKANLIĞI -FEN İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( ENGEÇ SÜRE)

1

Altyapı Kazı Ruhsatı verilmesi

1-Yapılacak işe ait başvuru yazısı.

2-İşin miktarını gösterir metraj ve güzergah bilgisi

3-Hesaplanan belgenin yatırıldığını gösterir banka dekontu

 7 Gün

2

Cenaze, Defin

 

1-Ölüm Belgesi

24 Saat

 

GÖLCÜK  BELEDİYE BAŞKANLIĞI- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

Konservatuar Eğitimi

Dilekçe Form

4 Adet Resim

Öğrenim Belgesi

Adli Sicil Beyanı

1 Gün

2

El Beceri Kursları

Dilekçe Form

1 Resim

1 Gün

3

 

Yaz-Kış Spor Kursları

2 Adet Resim

Sağlık Raporu

Katılım Formu

1 Gün

 

GÖLCÜK  BELEDİYE BAŞKANLIĞI -Zabıta  Müdürlüğü

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

Sıhhi Müesseselere Ruhsat Verilmesi

1- Başvuru beyan formu
2- İskan (Yapı Kul. İzin Bel.)
3- Gerçek kişi ise Nüfus cüzdan fotokopisi

4- Tüzel Kişi ise Şirket ana sözleşmesi

5- Tapu / Kira kontratı (Kiracılar için)
6- Oda kayıt belgesi
7-  Ustalık belgesi
8- Yangın emniyet raporu

9-Vergi levhası fotokopisi

10- 2 adet resim

1 Gün

2

Umuma Açık Eğlence ve İstirahat Yerleri Ruhsatlarının Verilmesi

1- Başvuru beyan formu
2- İkametgah
3- Gerçek ve/veya Tüzel Kişiliğe Ait Evraklar
4- Vaziyet planı ve çevre krokisi
5- Oda kayıt belgesi
6- Tapuda işyeri görünen yerler için yönetim planında aksine bir hüküm yoksa Kat maliklerinden ise alınması gereken oy çokluğu.
7- Tapu / Kira kontratı (Kiracılar için)

8- Ustalık belgesi
9- Yangın emniyet raporu
10- Vergi levhasın fotokopisi

11-Bulaşıcı hastalık olup olmadığına dair resmi kurumdan alacağı sağlık raporu

12- Adli sicil belgesi

13- 3 adet resim

14-Gerekirse Mesul Müdür Sözleşmesi

15-Nüfus cüzdan örneği (Muhtarlık veya Nüfus müd.)

1 Ay

3

2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

1- Başvuru formu
2- Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti,şirket ise ticaret sicil gazetesi,imza sirküleri 
3- oda kayıt belgesi
4- Tapu fotokopisi, kiracı ise kira kontratı
5- 2 adet resim

6- ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi
7- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu
8- Sorumlu müdür sözleşmesi
9- Emisyon İzni 
10- Geçiş Yolu izin belgesi
11- Deşarj İzni 
12- Vergi levhası

13- Yapı kullanma izin Belgesi
14- Umumu Hıfzıssıhha Kanununa göre işyeri tabi ise sağlık personeli / sözleşmesi ve sağlık ünitesi
15- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi

5 Gün

4

Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi

1-Dilekçe

2-İşyeri açma ve çalışma ruhsat fotokopisi

3-Yapılacak ölçüm ve kontrolü

1 Ay

5

Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)

 

 

1-Dilekçe

2-Nüfus cüzdan fotokopisi

 

 

3 Ay

 

 

 

GÖLCÜK  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

Emlak Vergisi

1-Tapu Fotokopi

2-Kimlik Fotokopi

3-Beyanname

10 Dk.

2

Çevre Temizlik Vergisi

1-Kimlik Fotokopi

2-Beyanname

10 Dk.

3

 

İlan ve Reklam Vergisi

1-Kimlik Fotokopi

2-Beyanname

10 Dk.

4

 

Eğlence Vergisi

1-Kimlik Fotokopi

2-Beyanname

10 Dk.

 

GÖLCÜK  BELEDİYE BAŞKANLIĞI -  İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

 

 

İmar Durumu Belgesi

1- Dilekçe

2- Tapu Fotokopisi

3- (Serbest,Özel) Harita Mühendisliği Bürolarından temin edilecek;

     Röperli Aplikasyon Krokisi(Kotlu,Koordinatlı)

 

7 iş günü

2

Yapı Ruhsatı

1-Yapıya ait(Statik,Mimari,Tesisat,Isı yalıtım) Projeleri

2- Zemin Etüt Raporu

3- Statik hesaplar

4-Tapu Fotokopisi

5-İmar Durum Belgesi

6-Röperli-Kotlu-Koordinatlı Aplikasyon Krokisi

7-Fenni Mesullere ait(İnş.Müh.,Mimar,Elektrik Müh.,Makine Müh.,Jeoliji-Jeofizik Müh.) sicil durum belgesi.

8-Yapı Ruhsatı sahibine ait İkametgah Belgesi

9- Yapı Ruhsatı sahibine ait imza sirküleri

10- Yapı Ruhsatı sahibine ait kimlik fotokopisi

11- Yapı Ruhsatı sahibine ait ruhsat talebi dilekçesi

12- Yapı Ruhsatı sahibine ait hafriyat izni dilekçesi

13-4’lü TUSLU projelerde mühendislerin taahhütnameleri (Noterden). (Toplam inş. Alanı 200.m² altındaki 2 katlı yapılar için.)

14-Yapı denetim yasasına tabii yapı ruhsat talepleri için istenen ek belgeler :

 1. a.Müteahhitlik sözleşmesi
 2. b.Müteahhitlik taahhütnamesi
 3. c.Müteahhitlik ticaret sicil gazetesi
 4. d.Müteahhitlik ticaret odası faaliyet belgesi
 5. e.Müteahhitlik noterden imza sirküleri
 6. f.Müteahhitlik vergi sicil no
 7. g.Müteahhitlik T.kimlik fotokopisi
 8. h.Şantiye şefinin ikametgah belgesi
 9. i.Şantiye şefinin imza sirküleri ( noterden )
 10. j.Şantiye şefinin kimlik fotokopisi
 11. k.Şantiye şefinin diploma fotokopisi ( Noterden )
 12. l.Şantiye şefinin müteahhitle sözleşmesi
 13. m.Yapı denetçilerinin denetçi belgesi
 14. n.Yapı denetçilerinin ikametgah belgesi
 15. o.Yapı denetçilerinin diploma fotokopisi ( Noterden )
 16. p.Yapı denetim izin belgesi
 17. r.Yapıya ilişkin bilgi formu ( Bakanlık- internet )
 18. s.Yapı denetim – ruhsat sahibi arasındaki sözleşme ( Noterden )
 19. t.Yapı denetim ücret dekontu
 20. u.Yapı denetim firmasının hizmet taahhütnamesi ( Noterden )
 21. v.İZGAZ A.Ş kazı izin belgesi
 22. y.İSU A.Ş kazı  izin belgesi
 23. z.İşyeri teslim tutanağı.

 

7 iş günü

 3

Yapı Kullanma İzin Belgesi

 

 

 1. 1.Dilekçe
 2. 2.SGK prim borcu yazısı
 3. 3.Belediye harç tahsilat dekontu
 4. 4.Vergi Dairesi Harç Tahsilat yazısı

7 iş günü

4

Ekspertiz Raporu

 1. 1.Dilekçe
 2. 2.Tapu fotokopisi

3 iş günü

 

GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI-Yazı İşleri Müdürlüğü

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

Nikâh işlemleri

1- Nüfus Cüzdanı,

2- Nüfus Kayıt Örneği,

3- Evlenme Beyannamesi,

4- 5 Adet Fotoğraf,

5- Sağlık Raporu,

6- İzin Belgesi.

7- İkametgah

 

1 Gün

 

SIRA NO

 
HİZMETİN ADI

HİZMETİN
TANIMI

 MAHHALLİ İDARE

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

Meslek Geliştirme Kursları

Konservatuar Eğitimi

Kültür ve Sosyal İşler Müd.

Dilekçe Form

4 Adet Resim

Öğrenim Belgesi

Adli Sicil Beyanı

8 Ay

2

Meslek Geliştirme Kursları

El Beceri Kursları

Kültür ve Sosyal İşler Müd

Dilekçe Form

1 Resim

8 Ay

3

Sportif Faaliyetler

Yaz-Kış Spor Kursları

Kültür ve Sosyal İşler Müd

2 Adet Resim

Sağlık Raporu

Katılım Formu

12 Ay

4

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Sıhhi Müesseselere Ruhsat Verilmesi

Zabıta Müdürlüğü

1- Başvuru beyan formu
2- İskan (Yapı Kul. İzin Bel.)
3- Gerçek kişi ise Nüfus cüzdan fotokopisi

4- Tüzel Kişi ise Şirket ana sözleşmesi

5- Tapu / Kira kontratı (Kiracılar için)
6- Oda kayıt belgesi
7-  Ustalık belgesi
8- Yangın emniyet raporu

9-Vergi levhası fotokopisi

10- 2 adet resim

1 Gün

5

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Umuma Açık Eğlence ve İstirahat Yerleri Ruhsatlarının Verilmesi

Zabıta Müdürlüğü

1- Başvuru beyan formu
2- İkametgah
3- Gerçek ve/veya Tüzel Kişiliğe Ait Evraklar
4- Vaziyet planı ve çevre krokisi
5- Oda kayıt belgesi
6- Tapuda işyeri görünen yerler için yönetim planında aksine bir hüküm yoksa Kat maliklerinden ise alınması gereken oy çokluğu.
7- Tapu / Kira kontratı (Kiracılar için)

8- Ustalık belgesi
9- Yangın emniyet raporu
10- Vergi levhasın fotokopisi

11-Bulaşıcı hastalık olup olmadığına dair resmi kurumdan alacağı sağlık raporu

12- Adli sicil belgesi

13-3 adet resim

14-Gerekirse Mesul Müdür Sözleşmesi

15-Nüfus cüzdan örneği (Muhtarlık veya Nüfus müd.)

1 Ay

6

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

Zabıta Müdürlüğü

1- Başvuru formu
2- Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti,şirket ise ticaret sicil gazetesi,imza sirküleri  
3- oda kayıt belgesi
4- Tapu fotokopisi, kiracı ise kira kontratı
5- 2 adet resim

6- ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi
7- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu
8- Sorumlu müdür sözleşmesi
9- Emisyon İzni  
10- Geçiş Yolu izin belgesi 
11- Deşarj İzni  
12- Vergi levhası

13- Yapı kullanma izin Belgesi
14- Umumu Hıfzıssıha Kanununa göre işyeri tabi ise sağlık personeli / sözleşmesi ve sağlık ünitesi 
15- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi

5 Gün

7

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Canlı Müzik İzni Belgesi

Zabıta Müdürlüğü

1-Dilekçe

2-İşyeri açma ve çalışma ruhsat fotokopisi

3-Yapılacak ölçüm ve kontrolü

1 Ay

8

Yardım

 Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım

Zabıta Müdürlüğü

1-Dilekçe

2-Nüfus cüzdan fotokopisi

3 Ay

9

Defin ve Mezarlıklar

Cenaze, Defin

Fen İşleri Müdürlüğü

1-Ölüm Belgesi

24 saat

10

Altyapı İzni

Altyapı Kazı Ruhsatı verilmesi

Fen İşleri Müdürlüğü

1-Yapılacak işe ait başvuru yazısı.

2-İşin miktarını gösterir metraj ve güzergah bilgisi

3-Hesaplanan belgenin yatırıldığını gösterir banka dekontu

7 Gün

11

Vergi

Emlak Vergisi

Mali Hizmetler Müdürlüğü

1-Tapu Fotokopi

2-Kimlik Fotokopi

3-Beyanname

10 Dk.

12

Belediye Vergileri

Çevre Temizlik Vergisi

Mali Hizmetler Müdürlüğü

1-Kimlik Fotokopi

2-Beyanname

10 Dk.

13

Belediye Vergileri

İlan ve Reklam Vergisi

Mali Hizmetler Müdürlüğü

1-Kimlik Fotokopi

2-Beyanname

10 Dk.

14

Belediye Vergileri

Eğlence Vergisi

Mali Hizmetler Müdürlüğü

1-Kimlik Fotokopi

2-Beyanname

10 Dk.

15

Evlenme İşlemleri

Nikah Kıyma

Yazı İşleri Müdürlüğü

1- Nüfus Cüzdanı,

2- Nüfus Kayıt Örneği,

3- Evlenme Beyannamesi,

4- Fotoğraf,

5- Sağlık Raporu,

6- İzin Belgesi.

1 Gün

16

İmar İşleri

İmar Durum Belgesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1- Dilekçe

2- Tapu Fotokopisi

3- (Serbest,Özel) Harita Mühendisliği Bürolarından temin edilecek;

     Röperli Aplikasyon Krokisi(Kotlu,Koordinatlı)

 

3 gün

17

İmar İşleri

Yapı Ruhsatı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1-Yapıya ait(Statik,Mimari,Tesisat,Isı yalıtım) Projeleri

2- Zemin Etüt Raporu

3- Statik hesaplar

4-Tapu Fotokopisi

5-İmar Durum Belgesi

6-Röperli-Kotlu-Koordinatlı Aplikasyon Krokisi

7-Fenni Mesullere ait(İnş.Müh.,Mimar,Elektrik Müh.,Makine Müh.,Jeoliji-Jeofizik Müh.) sicil durum belgesi.

8-Yapı Ruhsatı sahibine ait İkametgah Belgesi

9- Yapı Ruhsatı sahibine ait imza sirküleri

10- Yapı Ruhsatı sahibine ait kimlik fotokopisi

11- Yapı Ruhsatı sahibine ait ruhsat talebi dilekçesi

12- Yapı Ruhsatı sahibine ait hafriyat izni dilekçesi

13-4’lü TUSLU projelerde mühendislerin taahhütnameleri (Noterden). (Toplam inş. Alanı 200.m² altındaki 2 katlı yapılar için.)

 

7 iş günü

17

İmar İşleri

Yapı Ruhsatı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

14-Yapı denetim yasasına tabii yapı ruhsat talepleri için istenen ek belgeler :

a.Müteahhitlik sözleşmesi

b.Müteahhitlik taahhütnamesi

c.Müteahhitlik ticaret sicil gazetesi

d.Müteahhitlik ticaret odası faaliyet belgesi

e.Müteahhitlik noterden imza sirküleri

f.Müteahhitlik vergi sicil no

g.Müteahhitlik T.C  kimlik fotokopisi

h.Şantiye şefinin ikametgah belgesi

ı.Şantiye şefinin imza sirküleri ( noterden )

i.Şantiye şefinin kimlik fotokopisi

j.Şantiye şefinin diploma fotokopisi ( Noterden )

k.Şantiye şefinin müteahhitle sözleşmesi

l.Yapı denetçilerinin denetçi belgesi

m.Yapı denetçilerinin ikametgah belgesi

n.Yapı denetçilerinin diploma fotokopisi ( Noterden )

o.Yapı denetim izin belgesi

ö.Yapıya ilişkin bilgi formu ( Bakanlık- internet )

p.Yapı denetim – ruhsat sahibi arasındaki sözleşme ( Noterden )

r.Yapı denetim ücret dekontu

s.Yapı denetim firmasının hizmet taahhütnamesi ( Noterden )

ş.İZGAZ A.Ş kazı izin belgesi

t.İSU A.Ş kazı  izin belgesi

u.İşyeri teslim tutanağı.

 

7 iş günü

18

İmar İşleri

Yapı Kullanma İzin Belgesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1-Dilekçe

2-SGK prim borcu yazısı

3-Belediye harç tahsilat dekontu

4-Vergi Dairesi Harç Tahsilat yazısı

7 iş günü

19

İmar İşleri

Ekspertiz Raporu

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1-Dilekçe

2-Tapu Fotokopisi

3 İş günü


Son Güncelleme: Perşembe, 11 Temmuz 2013 11:35
 

Gölcük Kaymakamlığı 41650   Gölcük / KOCAELİ Telefon: +90 262 412 92 71    Faks: +90 262 412 92 72    E-Posta:  kaymakamlik@golcuk.gov.tr
    Tüm Hakları Saklıdır .Copyright © 2012